Hakkında

ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Okan Er
Doğum Tarihi: 31.07.1977
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 1995-2001
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kardiyoloji Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 2007-2012

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı
“Subklinik Ateroskleroz Belirteçlerinden Koroner Arter Kalsiyum Skoru ve Karotis İntima Media Kalınlığı ile Plazma Asimetrik Di Metil Arjinin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması”

Görevler:

Unvanı Görev Yeri Yıl
Stajyer Dr. GATA Tıp Fakültesi 2001-2002
Baştabip Türk Silahlı Kuvvetlerinde Askeri Hekim 2002-2007
Asistan Dr. Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji, Ankara 2007-2012
Uzman Dr. Türkiye Yüksek İhtisas EAH, Kardiyoloji, Ankara 2012-2014
Uzman Dr. Denizli Devlet Hastanesi Kardiyoloji, Denizli 2014-2020
Dr.Öğr.Üyesi Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 2020-Halen

Yabancı dil: İngilizce, 2014 Eylül YDS 68.75
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
- Türk Kardiyoloji Derneği
- Avrupa Kardiyoloji Derneği

1. Uluslararası Makaleler

1. Atar AI, Yilmaz OC, Akin K, Selcoki Y, Er O, Eryonucu B. “Association between gamma-glutamyltransferase and coronary artery calcification''. Int J Cardiol. 167 (4): 1264-7 (2013).

2. Atar AI, Yılmaz OC, Akın K, Selçoki Y, Er O, Eryonucu B. “Serum uric acid level is an independent risk factor for presence of calcium in coronary arteries: an observational case-controlled study.” Anadolu Kardiyol Derg. 13 (2):139-45 (2013).

3. Açıkgöz SK, Açıkgöz E, Topal S, Okuyan H, Yaman B, Er O, Sensoy B, Balcı MM, Aydoğdu S. “Effect of herbal medicine use on medication adherence of cardiology patients.” Complement Ther Med. 2014 Aug;22(4):648-54.

4. Açıkgöz SK, Açar B, Aydın S, Açıkgöz E, Er O, Şensoy B, Balci MM, Yayla Ç, Şen F, Topal S, Aydoğdu S. “Red Cell Distribution Width Can Predict the Significance of Angiographically Intermediate Coronary Lesions.” Med Princ Pract. 2016;25(1):31-5.

5. Guven A, Demircelik B, Gurel OM, Er O, Aydin HI, Bozkurt A. A coronary proatherosclerotic marker: Pregnancy-associated plasma protein A and its association with coronary calcium score and carotid intima-media thickness. Adv Clin Exp Med. 2017 May-Jun;26(3):467-473.

6. Erol MK, Kayıkçıoğlu M, Kılıçkap M, Güler A, Yıldırım A, Kahraman F, Can V, Inci S, Baysal SS, Er O, Zeybey U, Kafkas Ç, Yayla Ç, Arin CB, Aktaş I, Yalçın AA, Genç Ö. Treatment delays and in-hospital outcomes in acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic: A nationwide study. Anatol J Cardiol. 2020 Nov;24(5):334-342. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.98607. PMID: 33122486; PMCID: PMC7724394.

7. Selcoki Y, Er O, Eryonucu B.“Coexistence of myocardial infarction with normal coronary arteries and a left circumflex artery anomaly originating from the right coronary artery with a bridge in the left anterior descending artery.'' Clinics (Sao Paulo). 64 (7): 707-10 (2009).

8. Selcoki Y, Yilmaz OC, Er O, Eryonucu B. Double right coronary artery: a report of two cases'', Clinics (Sao Paulo). 65 (4):449-51 (2010).

9. Atar AI, Yilmaz OC, Akin K, Selcoki Y, Er O, Eryonucu B. Response letter to 'Uric acid: a crucial marker of coronary artery calcium score? '' Int J Cardiol. 162 (2):134 (2013)

2. Uluslararası /Ulusal Bildiriler

1. Balcı, K.G., Türkvatan A., Kırkpantur A., Balcı MM., Arslan U., Er O., Açıkgöz S.K. Serum Sclerostin Levels are Associated with Both Arteriovenous Fistula Calcification and Arteriovenous Fistula Survival in Maintenance Hemodialysis Patients. 29ncu Uluslararsı Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, J Am Coll Cardiol. 2013; 62 (18_S2) :C64-C65.

2. MM Balcı, İ Kırbaş, A Kırkpantur, A Türkvatan, U Arslan, Er O., KG Balcı. The Impact of Peripheral Arterial Disease on Outcome After Percutaneous Transluminal Angioplasty for Arteriovenous Fistula: A 1-Year Retrospective Analysis. 29ncu Uluslararsı Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Journal of the American College of Cardiology 62 (18_S2), C227-C228.

3. MM Balcı, S Mandıroğlu, A Türkvatan, A Kirkpantur, U Arslan, İ Kocaoğlu, Er O. The Association among Neuropathy, Echocardiographic Parameters and Carotid Artery Intima Media Thickness in Maintenance Hemodialysis Patients. 29ncu Uluslararsı Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Journal of the American College of Cardiology 62 (18_S2), C177-C177.

4. MM Balci, U Arslan, KG Balci, A Kirkpantur, A Turkvatan, I Kocaoglu, SK , Er O. Serum sclerostin levels are independently associated with coronary artery calcium score and carotid artery atherosclerosis in maintenance hemodialysis patients. 2013 ESC Congress Amsterdam, European Heart Journal 34 (suppl 1), P3139.

5. Balcı M.M., Türkvatan A., Kırkpantur A., Arslan U., Er O., Açıkgöz S.K., Kocaoğlu İ., Balcı K.G. Serum Sclerostin Levels are Associated with Aortic Valve Calcification in Maintenance Hemodialysis Patients. 29ncu Uluslararsı Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, J Am Coll Cardiol. 2013; 62 (18_S2) :C64-C64

6. Atar A.I., Er O., Güven A., Eryonucu B. “Two cases of acute coronary syndrome after intake of Clavis Panax.” Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(3): 269-275

7. Erol, M. K., Kayıkçıoğlu, M., Kılıçkap, M., Güler, A., Yıldırım, A., Kahraman, F., Can, V., Inci, S., Baysal, S. S., Er, O., Zeybey, U., Kafkas, Ç., Yayla, Ç., Arin, C. B., Aktaş, I., Yalçın, A. A., & Genç, Ö. (2020). Treatment delays and in-hospital outcomes in acute myocardial infarction during the COVID-19 pandemic: A nationwide study. Anatolian journal of cardiology, 24(5), 334–342. https://doi.org/10.14744/AnatolJCardiol.2020.98607

8. Ucar F.M., Er O., Ozkan E., Esin F., Kandemir H.Ç.’’ Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Genç Bir Hastada Sol Ön İnen Arter Yaygın Trombüsün Tedavisi’’MN Kardiyoloji 2015/22-2-103

9. Ucar F.M., Er O., Sanlıalp M., Ozkan E., Esin F. ‘’İnferior ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü ve Kardiyojenik Şoktaki Hastada Yaygın Koroner Spazm’’ MN Kardiyoloji 2015/22-4-204
10. Er A.B. , Er O. , Malkoç Ö. , Özol D. “Atriyal Fibrilasyonu Olan Kadın Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığı '', Türk Toraks Derneği 17nci Ulusal Kongresi Tartışmalı Poster Oturumu Antalya, Toraks 2014. P-536.

11. Er A.B. , Er O. , Özol D. “Hipertansiyonu Olan Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığının STOP-BANG Anketi İle Değerlendirilmesi'', TUSAD 35nci Ulusal Kongresi Tartışmalı Poster Oturumu İzmir, Solunum 2013. TP-082.

12. Er A.B. , Er O. , Malkoç Ö. , Özol D. “Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Obstruktif Uyku Apne Sıklığının STOP-BANG Anketi ile Değerlendirilmesi '', TUSAD 35nci Ulusal Kongresi Tartışmalı Poster Oturumu İzmir, Solunum 2013. TP-083.

13. Göktekin Ö. , Eryonucu B. , Salha W. , Er O. , Selçoki Y. , Gözdemir M. , Birdane A. , Ata N. “Büyük Atriyal Septal Defektlerin Transperkütan Yolla Kapatılması.” Türk Kardiyol Dern Arş Suppl 5, P-64, 2009.

14. Atar A.İ. , Yılmaz Ö. Ç. , Akın K. , Selçoki Y. , Er O. , Eryonucu B. “Nonalcoholic Fatty Liver Disease is an independent risk factor for presence of calcium in coronary arteries.” 8. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Antalya 2012. OP-143.

15. Göktekin Ö, Özdemir Ö. , Eryonucu B. ,Uzuner N., Er O., Demircioğlu R. , Selçoki Y. , Ata N. “Patent foramen ovale kapatılmasında yeni bir cihaz olan Premere PFO kapatma sisteminin kullanılması.” 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul 2009. S-033.

3. Kitap / Kitap Bölümü Yazarlığı

1. Anemiye Multidisipliner Yaklaşım. Uysal A, Özlü C. Anemi ve Kardiyak Hastalıklar Bölüm 31. Akademisyen Kitapevi 2020.

2. Scientific Developments For Health and Life Sciences. Dalkılış M. Chapter 8 Sol Kalp Hastalığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon. Gece Kitaplığı Yayınevi 2020.

4. Atıflar

Eserlerine uluslararası ve ulusal dergilerde toplam 144 atıf yapılmış olup, h-indexi 7’dir.

5. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

Halen Tıp Fakültesi 3 ve 4. sınıf öğrencilerine lisans dersleri vermektedir.

6. Proje

Yurt içi ve yurtdışı tıp alanında, toplum yararına ve sağlığı geliştiren yazılımlar yapmakta ve kronik hastalıkların evde takibi ile ilgili projeler yürütmektedir.

7. Kardiyoloji İlgi Alanları:
a. Girişimsel Kardiyoloji:
Koroner ve periferik perkütan girişimler (Anjiyo, balon, stent)
Kalp kateterizasyonu, kalp biyopsisi, perikardiyosentez
Kalp pilleri ve ICD uygulamaları
b. Klinik Kardiyoloji:
Kalp damar hastalıkları, kalp krizleri ve kalp krizi sonrasındaki bakım ve tedaviler
Kalp yetmezliği tanı ve tedavileri
Kalp kapak hastalıkları tanı ve takipleri
Kalp ritim bozuklukları tanı ve ilaçla tedavileri
Hipertansiyon tanı, tedavi ve kişiye özel kalp koruyucu beslenme-diyetler
Kolesterol ve Trigliserid yüksekliği tedavileri
Kalp zarlarının hastalıkları (perikardit, perimiyokardit) tanı ve tedavileri

Devamını Gör

Uzmanlık Alanları

Uzman Makaleleri

Covid-19 Tedavisi ve QT Uzaması Sorunsalı

Plaquenil (Hidroksiklorokin), EKG’de QT mesafesini uzatan bir ajandır. Konjenital veya edinsel Uzun QT sendromlu hast

Devamı

Danışan Görüşleri

ZK
Z*** K***
23.03.2022
İlk görüşmemizi başarıyla tamamladık!

Görüşünüzü bu alandan bildirebilirsiniz.