Danışman Sözleşmesi

Firma Ünvanı

ABER Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim Teknolojileri San ve Tic Ltd. Şti.

Firma Adresi

Kemalöz Mahallesi 7. Hilalkent Sokak No:13 Uşak-Merkez 64100
Güncelleme Tarihi:
08.11.2021

 

İş bu sözleşmede yer alan “ŞİRKET”, ABER Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim Teknolojileri Tic ve San Ltd.Şti.’ni, “DANIŞMAN” şirket mobil ve web sitesi üzerinden sağlık alanında danışmanlık hizmeti, sağlık eğitimi sunan gerçek kişileri tanımlar. “DANIŞAN”, sağlık alanında danışmanlık hizmeti almak isteyen gerçek kişi veya kurumları tanımlar.

Danışmanlık hizmeti yerli ve milli olarak oluşturulmuş “Doktoroom” platformu web ve mobil uygulamaları üzerinden görüntülü görüşme ile gerçekleşecektir. Danışmanın görüşme şeklinde veya araçlarında değişiklik yapma hakkını şirket saklı tutar.

Hizmet alanımız öncelikle yurt içi olmakla beraber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türk Devletler Topluluğu ülkelerindeki kişiler, komşu ve yakın coğrafyalardaki kişiler ile yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli soydaşlarımızı kapsamaktadır.

Hizmet ilk planda Türkçe ve İngilizce dillerinde olacak, ilerleyen dönemde dijital sağlık turizmi kapsamında yabancı uyruklu insanlara çok dilli danışmanlık hizmeti verilebilecektir. Bu nedenle danışmanlar akıcı bir şekilde konuşabildikleri yabancı dilleri kayıt esnasında mutlaka bildirmelidirler.

Görüntülü görüşme saatleri UTC+03.00 İstanbul yerel saatine göre gerçekleşecektir.

1) Danışman başvuru formlarında şirkete beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Kayıttaki beyan ettiği bilgilerden değişen olması durumunda güncellenen kişisel verilerini şirkete 7 (yedi) iş günü içerisinde bildirmekle sorumludur. Yanlış kimlikle hizmet vermeye çalışması sonucu doğacak sorunlardan sorumlu olduğunu baştan kabul ve beyan eder.

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde “kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan veya mahkemece hakkında tutuklama müzekkeresi bulunan” kişiler ile yasalarda terör örgütü olarak tanımlanmış illegal oluşumlar ile ilgili haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunanlar “Danışman” olarak hizmet veremezler. Şirket, bu gibi durumları tespit ettiğinde ilgili yargı mercilerine başvuru, şikayet ve mahkeme haklarını saklı tutar.

3) Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (K.V.K.K.) başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanun ve yönetmeliklerine göre hareket edecektir. Yasal mercilerce düzenlenmiş ve ileride düzenlenebilecek tüm mevzuata baştan uyacağını beyan eder. Veri kayıtları ülke sınırları içerisinde bulunan yerli ve denetime açık firmalara ait sunucularda olacaktır. T.C. vatandaşlarının sağlık veya kişisel verilerinin yurt içi veya yurt dışı 3. şahıslara, kurumlara intikal etmemesi konusunda son derece hassas davranacaktır. Danışanın onamı olursa, isim ve kimlik bilgileri verilmeden veriler anonimleştirilerek “bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek ve bilimin gelişmesine katkı sunmak amacıyla paylaşılabilecektir.

4) Şirketin yükümlülükleri; sisteme danışman kayıtlarının doğru şekilde girilmesi, danışman kişisel sayfalarının aktif ve güncel tutulması, ideal görüşme alt yapısının sağlanması ve geliştirilmesi, danışma verimliliği ve müşteri memnuniyetinin yüksek tutulması, hekim-ilaç firması ilişkilerinde etik ilkeler ve mevzuata uygun hareket edilmesinin sağlanması, abone ilaç firmalarının profesyonel sağlık meslek mensupları dışında hastalara bilgi, reklam veya her ne amaçla olsun paylaşım yapmamasının sağlanması, danışma ücretinin görüntülü görüşmenin gerçekleştiği tarihin bir ertesi gününden başlamak üzere en geç 14 (on dört) işgünü içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir bankada danışman ad soyadı ile veya kurumunun döner sermaye başkanlığı adına açılmış bir IBAN hesabına (TL/Dolar/Euro hesaplarından birine) yatırmakla sorumludur. Danışma ücreti, resmi vergiler ve şirketin sunduğu hizmet bedeli kesintileri sonrasında tamamı şirket tarafından ödenecektir. Mevzuat gereği doğrudan veya dolaylı yoldan ilaç firmalarının hekimlere değer aktarımı söz konusu olamaz. Bu konuda mevcut ve gelişecek olan tüm mevzuat ve hekimlik etik değerlerine riayet edilecek, tarafların da riayet etmesi sağlanacaktır.

5) Yurt dışında yaşamakta olan T.C. vatandaşlarından sadece “tıp diplomasını ve tıpta uzmanlık diplomasını” Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait üniversitelerden almış olanlar, Tıp fakültesi Türkiye’de, uzmanlığını yurt dışında alanlar ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan eş değerlik almış olan ve bu evraklarını ibraz edenler danışmanlık hizmeti verebileceklerdir.

6) Danışman ve danışan görüşmesi üçüncü kişi veya kurumların erişimine kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Kamu personelinin danışmanlığı bağlı oldukları kurumların yazılı veya sözlü izini olmak kaydıyla mümkündür. Şirket devlet kurumlarının tek taraflı sözleşmeden vaz geçmesi durumunda ilgili kamu personelinin aboneliklerini donduracaktır. Görüntülü görüşme yapan hekim kamu personeli ise memuriyet onurunu zedeleyecek şekilde hizmet veremez. Şikayetler ilgili kurum amirine bildirilir. Kurum amirlerince verilecek talimat sonrasında şirket kamu personeli hekimin aboneliğini tek taraflı feshedebilir. Verilen hizmet nedeniyle oluşabilecek sorunlardan danışman sorumludur. Bu hususta şirket herhangi bir sorumluluk taşımayacağını baştan beyan eder. Hem danışmanın hem de danışanın görüntülü görüşme faaliyetinin normal bir hekim muayenesinin yerini tutmayacağını baştan kabul etmesi gerekir. Acil, hayatı tehdit edici durumlar tespit edilirse görüntülü hizmet verilmeyecek, en hızlı şekilde acil ambulans servisi ile hastaların acil servise gitmeleri gereklidir.

7) Şirket adli mercilerce resmi yazı ile talep edildiğinde “danışma saati, danışman ve danışan bilgileri, danışma süresini” bildirmek üzere kayıt tutar. Ancak görüşme içeriğine ait bir kayıt kesinlikle tutulmayacaktır.

8) Resmi olarak 18 yaş altındaki şahıslar danışma hizmetini tek başlarına alamazlar. Ebeveynleri veya vasileri bu hizmeti alırken onlara refakat etmelidirler. Görüşme yapamayacak derecede yaşlılık, akli yetersizlikleri olanlar ile görüşme yapılmayacak ve bu durum danışman tarafından şirkete bildirilecektir. Danışman, danışanın talebi doğrultusunda danışmanlık hizmetini Türkçe veya İngilizce olarak verebilir. Bu yetisini kişisel sayfasında belirtmelidir.

9) Görüşme esnasında paylaşılan tüm bilgilerin doğruluğu, güncelliği, akla ve pozitif bilimlere uygunluğu hususunda danışman sorumludur. Şirket, zamanı ve şekli gizli tutulacak şeklide danışmanlar ile rastgele ve habersiz olarak denetleme danışmaları yapacak, danışma sonunda bunu danışan ile paylaşacak, sözleşmeye aykırı tutum ve davranışlarda bulunan danışanların sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bakanlık yetkililerince yapılacak denetleme ve kontrollerde işbirliği içerisinde olacaktır.

10) Danışma tamamlanınca şirket danışman ve danışana otomatik olarak yapılan görüşme ile ilgili bilgilendirme mesajı paylaşacaktır. Bu mesajda yer alan bilgilerde veya herhangi bir problem olması durumunda mesajda belirtilen iletişim adres ve telefonlarından şirkete geri bildirim yapılmalıdır. Danışman, görüntülü görüşmede danışanın ne oranda faydalandığını geri bildirmek amacıyla 0 ile 5 puan (0 hiç fayda olmadı 5 Çok verimli oldu) arasında bir değerlendirme yapacaktır. Memnun ve kaliteli bir hizmet almayan danışanlar için şirket ilave görüşme sağlama hakkını saklı tutar. Aynı şekilde danışanın da aldığı hizmetin verimini 0 ile 5 arasında puanlaması istenecek, ancak bu puanlama sadece şirkete açık olacaktır. Burada amaç danışanın memnuniyetini yüksek tutmak ve hizmetin devamlılığını sağlamaktır. Danışma, danışana sunulan “hızlı, güncel ve kişiye özel” bir hizmettir. Hizmetin zamana riayet içerisinde en güncel ve doğru içerikte verilmesi gerekir. Genel yaklaşım değil danışanın mevcut durumuna özel yanıt verilmelidir.

11) Kesilecek e-faturalarda yer alması zorunlu olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, iş veya ev adresi, T.C. sınırları içerisinde kendi ad soyadına açılmış veya kamu personeli ise bağlı bulunduğu kurumun döner sermaye başkanlığına ait bir banka hesabına (TL, DOLAR ve EURO ayrı ayrı 3 hesap) ait IBAN numarası, e-faturanın gönderileceği aktif kullanımındaki e-mail adresi, şirket kayıtlarında bilgi ve iletişim amaçlı tutulacak aktif 24 saat açık tuttuğu cep telefon numarası, mezun olduğu üniversite, mezun olduğu fakülte, mezuniyet yılı, uzman ise uzmanlık diploma numarası, pratisyen ise tıp diploması numarası, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra çalıştığı tüm kurumlar  gibi kişisel iletişim bilgileri yer alacak, bu bilgiler hiçbir şekilde hastalar ile paylaşılmayacaktır.

12. Danışan kendisine ait tıbbi tetkik, tahlil ve dokümanları randevu saatinden en geç 24 saat önce danışmak istediği uzmana uygulama üzerindeki E-Nabız entegrasyonu vasıtasıyla paylaşabilecektir. (E-nabız entegrasyonuyla sol taraftaki menüde yer alan “PAYLAŞIM” sekmesinden, sağ üst taraftaki “SÜREKLİ PAYLAŞTIKLARIM” kısmından danışmanın “TC kimlik numarası ve cep telefon numarasını” otomatik olarak yazılım marifetiyle sisteme girilecek, böylelikle danışan kişisel sağlık verilerini danışmanına açacaklardır. Danışmanın kişisel bilgilerine danışan ulaşamayacaktır. Randevu öncesinde danışmanın bu bilgileri değerlendirmek için 24 saati olacaktır. Danışma bitince yine aynı sekmeden paylaşım “SİL” butonu aktivasyonu ile paylaşım otomatik olarak kaldıracaktır. Danışmanlar ise kendi e-nabızlarında gene “PAYLAŞIM” sekmesinde “BENİMLE PAYLAŞILANLAR” kısmından danışanın sağlık bilgilerine “SAĞLIK VERİLERİNİ GÖR” butonuna basarak ulaşabileceklerdir. Danışman görüşmeyi sonlandırma yetkisine sahip değildir. Danışma ücreti açık olarak danışman sayfasında herkes tarafından görülebilecektir.  Görüşme tam olarak gerçekleşirse ücret aktarımı yapılacaktır. Bu uygulamayı genellikle bir sağlık kurumundan daha önce hizmet alıp, tahlil tetkik yaptıranlar, akıllarına soru takılanlar, konulmuş kesin veya olası tanıları ile ilgili endişe duyanlar, hastalıkları ile ilgili ikinci bir uzman görüşü almak isteyen danışanların kullanacağı unutulmamalıdır.

13. “DİYETİSYENİM”, “PSİKOLOĞUM”, “KONUŞMA TERAPİSTİM” “FİZYOTERAPİSTİM“AİLE DANIŞMANIM” bu başlık altında hekim dışı sağlık profesyonellerinin hizmetleri yürütülecektir. Danışma hizmeti randevu sistemi ile görüntülü görüşme olarak gerçekleştirilecektir. Görüşme süresi ve ücretleri danışman tarafından belirlenecek, görüşme sonunda yukarıdaki hekimler için bahsedilmiş kurallar dahilinde sağlık meslek mensubu danışanın hesabına aktarılacaktır.

İş bu sözleşme 4 (dört) sayfadan ibaret olup, ŞİRKET ve DANIŞMAN arasında yapılmıştır. Sözleşmeye aykırı veya gelişebilecek itilaflı durumlarda görülecek davalar Uşak ili sınırlarında bulunan ilgili mahkemelerde yapılacaktır.